BẢNG GIÁ DÙNG NỀN TẢNG STUDY2BERICH

Gói Trải Nghiệm

(Free)

Trải nghiệm tính năng cơ bản của nền tảng một buổi học

Học không giới hạn thời gian

Được tư vấn hỗ trợ

Bảo mật

Gói Cá Nhân 

(250.000đ/ tháng)

Tất cả các tính năng của Gói Trải Nghiệm

Tối đa 2 lớp/ tháng

Các tính năng nâng cao khi sử dụng nền tảng

Được tạo tài khoản Admin và quản lý khóa học

Tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng

Gói Đội Nhóm

(500.000đ/ tháng)


Tất cả các tính năng của Gói Cá Nhân

Tối đa 100 lớp/ tháng

Được hướng dẫn Full bộ chức năng của nền tảng 

Có bộ phận phòng giáo vụ tạo khóa học và hỗ trợ trực tiếp

Khóa học được giới thiệu trên trang S2R

( gồm nội dung, giáo trình, người dạy...)  

Tích hợp nhiều hình thức thanh toán khác nhau

Gói doanh nghiệp

(600.000đ/ tháng)

Tất cả các tính năng của Gói Đội nhóm

Số lượng lớp học không giới hạn

Được hỗ trợ viết content cho khóa học

Được S2R giới thiệu ở những trang phương tiện khác như: chiasehanhphuc.com, facebook, zalo, website, ... 

Giới thiệu khóa học sau cho người chơi mỗi buổi chơi cờ online

Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp